เมื่อเข้านี้นัทตกใจมากเลยล่ะค่ะ เปิดบลอคเข้ามาตามปกติก็เจอคอมเม้นท์ของคุณ Statagem ว่าเชิญที่บลอคเจ้าตัวด้วย มีประเด็น

"ท่านนัดครับ ถ้าว่าง ขอเรียนเชิญที่บล็อคผมหน่อยนะครับ . . . . ตอนนี้ลงประเด็นร้อนไว้ครับ " <--  สะกดชื่อเราก็ผิดนะคุณขา

นัทก็ทำตัวเป็น ญ หญิงใจง่าย ตามไปดูถึงบลอคเขาค่ะ ง่ายไปไหมเนี่ยตัวเอง

 http://statagem.exteen.com/20090816/entry

หัวข้อนี่ทำให้นัทตกใจมากเลย เพราะเรื่องแบบนี้อีกแล้วเรอะ -*-

"ผลงานผมโดนขโมยครับ !!"

เมื่อไหร่พวกไร้จิตสำนึกความเป็นมนุษย์ สัตว์ชั้นสูงของโลกเล็กๆ ใบนี้จะหมดไปซะทีนะคะ

เฮ้อ แต่คุณ Statagem ก็ใจเย็นดีนะคะ เพราะเจอวันที่ 12 แน่ะ แต่ตั้งกระทู้วันที่ 16 !!!! เป็นนัท นัทลุยตั้งแต่วินาทีที่เจอแล้วค่ะ ไม่ปล่อยไว้ทำพันธุ์แน่นอน

คือตอนอ่านครั้งแรกนี่ กรี๊ดดดดดดด อย่าอยู่เลยแก ไอ้พวกนี้ต้องตอน!!!!!!!!!!!! แล้วโยนให้เป็ดกิน

แล้วก็นึกถึง pantip.com และบลอคคุณคิงเพนกวินเลย ก็เลยเสียเวลาในการขุดบลอคพี่เขานิดหน่อย

คิดในใจ แบบนี้มันต้องประจานในพันธุ์ทิพ ให้กูรูช่วยกันถอนค่ะ แต่นัทไม่ใช่ต้นเรื่องจะนำไปลงเองก็ไม่เหมาะ เราจึง...

ตอบกระทู้ท่านเขา ให้ลงเรื่องในพันธุ์ทิพ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

รับรองดังและมีคนมาช่วยเพียบ เพราะเรื่องแบบนี้ ถ้าเราถูก และเป็นเรื่องจริง หลักฐานมี เราชนะแน่ เหอๆๆ

มาอ่านที่นัทตอบไปกันค่ะ พอดีตอบไป 3 ข้อ แบบหาเจอก็แปะเล้ย~~

- คุณโยคะ ก่อนอื่นตั้งสติค่ะ หายใจเข้าลึก ๆ 2 ทีก่อนนะคะ

พร้อมนะคะ เริ่มเลยค่ะ
1 วิ่งตรงไป save screen ที่หน้าเวบรูปของเราค่ะ
2 เช็คด้วยว่านิตยสารนี้มีลงรูปอยู่ในหน้าเวบที่ไหนของเขาเองไหม - คือนัทไม่เชี่ยวหน้าเวบเกมค่ะ ถ้ามีเซฟโลด แล้วปริ้นท์เอ้าท์ออกมาเป็น hard copy ด่วนค่ะ อย่าลืม url ต่างๆ ด้วยค่ะ
3 หาเบอร์ติดต่อกองบรรณาธิการในเล่มค่ะ โทรไปคุยกับเขาดี ๆ พูดเพราะ ๆ เสียงเรียบร้อยแต่ให้ฟังดูว่าเราเอาจริงเลยค่ะ ว่าพี่ครับแบบนี้มันละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ ผมอยากทราบว่า(มันผู้ใด) ใครเป็นคนทำ ผมขอรายละเอียดด้วยครับ
4 สำคัญมากๆๆๆ มากที่สุด มี log in ของ pantip.com ไหมคะ ถ้ามี เหอ ๆๆ โพสท์โลดดดด รับรองมีกูรูหลายท่านช่วยแน่นอน

- เพิ่มเติมค่ะ
พรบ.ลิขสิทธิ์ 2537

"ผู้สร้างสรรค์" หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ --> ดังนั้นช่างภาพคือเจ้าของลิขสิทธิ์ครับ

มาตรา 6 งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์
ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 14
เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
(1) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศน
วัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง
(4) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(5) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจะกำหนด
เงื่อนไขอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนดในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้

มาตรา 17 ลิขสิทธิ์นั้นย่อมโอนให้แก่กันได้ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นได้ และจะโอนให้โดยมีกำหนดเวลาหรือตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก็ได้

มาตรา 32 การกระทำแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ หากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้บังคับบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

(1) วิจัยหรือศึกษางานนั้น อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
(5) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(6) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอนเพื่อประโยชน์ในการสอนของตน อันมิใช่การกระทำเพื่อหากำไร
(7) ทำซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอนหรือทำบทสรุปโดยผู้สอนหรือสถาบันศึกษา เพื่อแจกจ่ายหรือจำหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหากำไร
(8) นำงานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ

- http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=king-p&month=08-2006&date=06&group=6&gblog=7

เคยอ่านบลอคนี้เรื่องโดนขโมยผลงานยังคะ อ่านเลยค่ะ รับรองว่าไม่ผิดหวัง

รบกวนเพื่อนๆ เป็นหูเป็นตาเรื่องแบบนี้หน่อยนะคะ ให้กำลังใจกันนิด โลกจะได้สดใสค่ะ

 

** แก้ขนาดตัวอักษรค่ะ

edit @ 16 Aug 2009 21:21:14 by kurumi

Comment

Comment:

Tweet

โอ๋ๆๆๆ

#5 By patama (103.7.57.18|110.168.102.141) on 2012-12-26 16:12

ถ้าไม่เข้าใจ ไปอ่านในลิ้งค์ที่โพสท์ไว้ค่ะ

#4 By kurumi on 2009-08-19 18:56

โอ๋...embarrassed

#3 By ปอยคุง on 2009-08-17 20:19

อุ๊ย เจ้าตัวมาเอง เหอ ๆๆ

สู้ ๆ ค่ะ มีอะไรคืบหน้าก็บอกเล่าเก้าสิบกันบ้างนะคะ จะได้ช่วยกันแก้ไขค่ะ cry

อย่าลืมใจเย็น ๆ พูดจาสุภาพกับทางโน้น ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนะคะ

#2 By kurumi on 2009-08-16 22:38

ขอบคุณคร๊าป >.<" น้ำตาจะไหล T-T

คือ ผมพึ่งจะสมัครพันทิปไป กำลังรอ e-mail ตอบกลับมาหนะครับ

ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำและการประชาสัมพันธ์ครับคุณนัท
(ไม่พิมพ์ผิดแล้วเนอะ . . . .)

#1 By L.Statagem on 2009-08-16 21:39